Posted on Leave a comment

Safle adeiladu newydd gwych ar gyfer Emporiwm Sian

EnglishWelsh flag

Oherwydd problemau gyda’n cwmni Hosting, collwyd ein gwefan. Yna darganfuom nad ydynt yn cefnogi gwefannau cwsmeriaid yn rheolaidd – nid o gwbl ! Felly mae’n rhaid i ni nawr ddechrau eto ac adeiladu gwefan newydd ar ein platfform cynnal newydd.

Wrth edrych ar y pethau cadarnhaol bob amser, rydym wedi ailystyried ein gwefan, wedi clirio’r hen gynnyrch a’r annibendod.

Gan ein bod yn gwmni sydd wedi’i leoli yng Nghymru, rydym hefyd wedi ymrwymo i greu gwefan gwbl ddwyieithog gyda’r Gymraeg a’r Saesneg.

Dros yr wythnosau nesaf bydd y safle’n tyfu wrth i ni ychwanegu’r gorau o’r hen gynnwys a’n cynnyrch newydd ar gyfer yr haf.

Mae’r wefan hon yn cael ei hadeiladu gyda WordPress a byddwn yn ymgorffori llawer o nodweddion newydd i ddarparu mwy o wasanaeth i’n cwsmeriaid. Felly wrth iddyn nhw ddweud “Gwyliwch y gofod hwn

Leave a Reply